|   |  |  |   |  |  
Historicky casopis ()

Roc. 53 N 4 2005

1. Oslansky Fr. Samuel Timon a jeho kriticky pristup k dejinam Uhorskeho kralovstva v stredoveku - S.633-642

2. Matula V. Ludovit Stur a zaciatky formovania generacie mladych synov Slivenska - S.643-658

3. Dulovic E. Realizacia statnej politiky zupanov Kosickej zupy v rokoch 1923-1928 - S.659-696

4. Michalek S. Ceskoslovensko verzus William Nathan Oatis - S.697-718

Roc. 54 N1 2006

1. Fundarkova A. Spor palatina Pavla Palffiho s ostrihomskym arcibiscupom Jurajom Lippayom - S.45-62

2. Holak M. Hlinkova slovenska ludova strana a snahy o vytvorenie katolickeho bloku v prvej polovici 30.rokov 20.storocia - S.63-88

3. Londak M. Pohl'ady slovenskych ekonomov na hospodarske postavenie Slovenska nas prelome rokov 1967/1968 - S.89-194

4. Bednarova M. Slovansky kontext v spolecensko-politickych postojoch L'udovita Stura - P.105-120

Roc. 54 N2 2006

1. Palffy G. Navrh uhorskych radcov na bratislavsky korunovacny ceremonial z roku 1561. Doteraz neznamy zasadny pramen k uhorskym kralovskym korunovaciam - S.201-217

2. Micko P. Vplyv nemeckeho kapitalu na slovensky drevarsky a papierensky priemysel v rokoch 1939-1945 - S.245-273


Roc. 56 N 2 2008

1. Londak M. Koniec ekonomickej reformy v Ceskoslovensku (60. roky 20. storocia) a Slovensko - S.267

2. Kobus A. Ceskoslovensko a pol'ske leto 1980 - S.287

3. Leikert J. Ladislav Mnacko v boji komunistickou mocou - S.315

Roc. 55 N2 2007

1. Bahenska M. (Ne) zajem zen o ucast v politice na strankach ceskeho zenskeho tisku ve druhe polovine 19,

stoleti a na pocatku 20, stoleti - S.267-288

2. Capros I. Kosicki studenti na Univerzite v Krakove v 15, a na zaciatku 16 strocia - S.249-266

3. Simon A. Kniektorym aspektom kolonizacie juzneho Slovenska v obdobi prvej republky - S.289-308

4. Vondrasek V. Lud asky exil v prvnich mesicich po komunistickem prevratu v Ceskoslovensku - S.309-338

5. Seges D., Bystricky V. Reflexia medzivojnoveho politickeho vyvoja na Slovensku ocami Varsavy - S.339-364

Roc. 55 N3 2007

1.Lusy M. Husitske vpady do Uhorska v rokoch 1428-1431 - S.411

2. Zupanic J. Zidovska slechta v podunajske monarchii (1848-1918) - S.433

3. Cechova F. K problematike Farskych patronatov v Nitrianskom biskupstve za episkopatu Karola Kmet'ka - S.464

Roc. 55 N4 2007

1. Lysy M. Vpady husitov a ich posadky v Uhorsku v rokoch 1432-1435 - S.633

2. Mannova E. Koncept lojality. Postoj k autoritam na Slovensku pocas prevej svetovej vojny - S.681

3. Katuninec M. Charakter rakuskych a slovenskych odborov v prvej polovici 20, strocia - S.699

4. Hudek A. Pokus o konstruovanie marxistickeho narodneho pribehu v rokoch 1948-1955 - S.721

Roc. 56 N4 2008

1. Holes R. Bulharsky excar Ferdinand a Slovensko (1939-1944) - S.657

2. Kaplan K. Zprava o jednani Ursinyho s prednostou VII. Odboru ministerstva vnitra plk. Frantiskem Jandou a vedoucim referatu Slovensko mjr. Bedrichem Pokornym 16. kvetna 1947 - S.685

Roc. 57 N1 2009

1. Frimmova E.: Kulturno-duchovne a politicke prostredie Bratislavy v dobe Mateja Korvina - S. 43

2. Tozsa Rigo A.: ``Ausgeben - eingenomen...die Start [...] notturffigklich versehn`` Rozpocet mesta Bratislavy v druhej stvrtine 16. storocia - S.67

3. Rogul`ova J.: Ceskoslovenska narodnodemokraticka strana v politike Slovenskej narodnej strany v rokoch 1919-1932 - S. 87


Roc. 57 N2 2009

1. Holly, KarolNegacia udalostnej histirie a historicky optimizmus: historicka ideologia Svetozara Hurbana Vajalenskeho (1881-1887) - S. 243-270

2. Michela, MiroslavPlany slovenskej autonomie v politike Mad'arska 1918-1920. - 271. - S. 271-298

3. Jaksicsova, VlastaPribeh slovenskeho intelektuala ako spolutvorcu, nastroj i obet' autoritativneho rezimu vojnoveho slovenskeho statu. - S. 299-328.

Roc. 57 N3 2009

1. Pal, Judit "Vlast' v malom." Koronuvacne slavnosti v obdobi dualizmu a symbloika koronuvacneno vrsku. - S. 443-468.

2. Zupanic, Jan Nobilitace Karla I. (IV.) ve svetle materialu jeho kabinetni kancelare. -S. 469-492.

3. Gulyas, Laszlo-Toth, Istvan Mad'arska percepcia prveho stredoeuropskeho planu Milana Hodzu. - S. 551-564

4. Tulkistova, Jana Informovanost' cesko-slovensko diplomacie o kontaktoch slovenskych autonomistickych politikov s nacistami v obdobi pominichovskej republiky. - S. 565-592

Roc. 57 N4 2009

1. Dvorakova, D.: Kronika Ulricha Richentala ako výnimočný prameň k dejinám Slovenska. - S. 623- 640

2.Németh H. I.: Európska doktrína alebo uhorská špecialita? Zásahy štátu a rekatolizácia miest v Uhorsku v priebehu 17. storočia . - S. 641- 658

3. Mičko, P.: Pracovné, sociálne a kultúrne podmienky slovenských robotníkov v Nemeckej ríši v rokoch 1939 - 1945.- S. 659- 678

4. Klamková, H.: Všeobecnosť antisemitizmu a jedinečnosť holokaustu: príklad Slovenska. - S. 679 - 702

5. Kováč, D.: Transformácia Slovenskej akadémie vied v rokoch 1989 - 1993. - S. 703- 728

6. Horel, C.: Maďari a Habsburská monarchia.- S.729-737


Roc. 58 N3 2009

1. Chvojka MichalŠtudenti, obchodníci, obchodní cestujúci a remeselnícki tovariši pod drobnohľadom habsburskej pasovej politiky v rokoch 1815 1848. - S. 415-438.

2. Bystrický, Valerián: Vojenský zásah ústrednej vlády na Slovensku 9. 11. marca 1939. - S. 439-470.

3. Nižňanský, Eduard: Rokovania nacistického Nemecka o deportáciách Židov v roku 1942 príklad Slovenska, Rumunska a Maďarska. - S. 471-496.

4. Dejmek, Jindřich: Ministr zahraničních věcí Vladimír Clementis, jeho úřad a jeho diplomaté. -S. 497-532

5. Baka, Igor Tulkisová, Jana: Vstup Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR v dokumentoch nemeckej proveniencie. - S. 533-574


  |   |  |  |   |  |  

(C) .  webmaster@shpl.ru         
.
: