|   |  |  |   |  |  
Historický časopis

Roc. 59 N 1 2011

1. Holec, Roman Agrárna demokracia ako pokus o tretiu cestu stredoeurópskej transformácie . - S. 3-32
 2. Beška, Emanuel Najvýznamnejší arabskí antisionisti. Ich názory a činnosť v rokoch 1908 1914 . - S. 33-56
 3. Hronček, Pavel Ťažba hnedého uhlia v juhoslovenskej hnedouhoľnej panve v medzivojnovom období . - S. 57-80
4. Mervart, Jan První sjezd Svazu slovenských novinářů v květnu 1963. Reakce stranických špiček a širší dozvuky mezi slovenskými a českými komunistickými intelektuály . - S. 81-100
5. Ďurková, Mária Historiografia v Historickom ústave SAV za roky 2007 2009 . - S. 101-118
6. Žigo, Pavol O pôvode a význame slov ves a dedina . - S. 119-126


Roc. 59 N 2 2011

1. Lysá, Žofia Privilégium pre Bratislavu z roku 1291. - S.  189-214
 2. Miskolczy, Ambrus Povedomie Hungarus v 19. storočí . - S. 215-240
 3. Bartlová, Alena Transformácia administratívy v Bratislave v prelomovom historickom období (1918 1923) . - S. 241-262
 4. Gabzdilová, Soňa Sčítanie obyvateľstva na Slovensku v roku 1950, maďarská menšina a historické súvislosti . - S. 263-284
 5. Hudek, Adam Slovenská akadémia vied a umení v rokoch 1945 1952 . - S. 285-312
6. Kincses, Katalin Mária Etnická a náboženská tolerancia. Ohlas Rákociho povstania v dielach Mateja Bela . - S. 313-330
7. Dončová, Angelika Politické aktivity Ľudovíta Bazovského v Lučenci a okolí (1900 1914) . - S. 331-352.


Roc. 59 N 3 2011

1. Dvořáková, Daniela Mikuláš zo Sečian a Salgó - výnimočný muž na dvore Žigmunda Luxemburského (Príspevok k dvorskej kultúre a fungovaniu uhorského kráľovského dvora na začiatku 15. storočia) . - S. 387-402
 2. Janura, Tomáš Nepotizmus v správe Liptovskej stolice v 18. storočí . - S.  403-426
 3. Sechel, Teodora Daniela Zdravotná polícia a medicínske teórie v dielach uhorských lekárov (1770 - 1830) . - S. 427-442
 4. Doležalová, Antonie Ve státním zájmu? Státní podniky v meziválečném Československu . - S. 443-470
 5. Pešek, Jan Komunistická strana Slovenska 1945 - 1948. Členstvo, organizácia, vedenie, stranícky aparát, vzťah ku KSČ . - S. 471-492
6. Federmayer, Frederik Klement Literát Beczenczy (a archontológia zástupcov palatínskych miestodržiteľov) . - S. 493-514


  |   |  |  |   |  |  

(C) .  webmaster@shpl.ru         
.
: